Hihome Slimme thermostaatknop gebruiken in de Hihome App

De Hihome Slimme radiator thermostaatknoppen stellen je in staat om zowel je comfort in huis te verhogen als je energieverbruik te verlagen.

Stel slimme programma's in voor de dagelijkse en wekelijkse routines.

In onderstaande uitleg tonen wij de diverse bedieningsmogelijkheden. In een separaat artikel zullen wij nadere automatiseringsvoorbeelden laten zien.

 1. Onderstaande toelichting gaat er vanuit dat er een of meerdere Hihome slimme succesvol zijn geïnstalleerd en verbonden via de Zigbee Gateway.
 2. Bij het openen van het App paneel in de Hihome App zie je meestal direct de basis instelling. In dit voorbeeld is de temperatuur actueel ingesteld op 19,0ºC.

 1. Aan de onderzijde van het App paneel is een slider balk met de tekst 'Schakel uit'. De pijlen geven de richting aan waarin geswiped moet worden om de thermostaatknop helemaal uit te schakelen.
 2. Onderstaand is de situatie weergeven waarin de thermostaatknop is uitgeschakeld.

 1. Door in het App paneel naar links te swipen, zal de thermostaatknop weer inschakelen.
 2. NB. De thermostaatknop kent een vorstbeveiligingsfunctie. Deze zal ook werken wanneer de thermostaatknop is uitgeschakeld. De vorstbeveiliging zorgt ervoor dat wanneer de temperatuur beneden 5ºC daalt, het radiatorventiel zal openen en de ruimte verwarmen tot het 8ºC heeft bereikt. Vervolgend keert de thermostaatknop terug in de OF - uitgeschakelde modus.

Programmeringen

 1. Met de Hihome Smart App is het mogelijk om een tijds- en temperatuursschema in te stellen. Er zijn 4 tijdblokken (dagdeel) die afzonderlijk het etmaal in blokken verdelen. De lengte in tijd per blok is separaat in te stellen. In geval dat je maar 2 tijdblokken wil benutten, gebruik dan gelijke waarde in twee aansluitende blokken. De standaard is 4 dagdelen/blokken. Opstaan > Vertrek > Thuiskomen > Slapen. Het is niet mogelijk een tijdblok te verwijderen.

 1. Het is nu mogelijk om per weekdag een vast schema in te stellen. Tik op Selecteer weekdagen om de bedoelde dag te selecteren. Nu is het ook mogelijk om dit programma voor meerdere weekdagen tegelijk te selecteren. Het is dan niet nodig per dag dezelfde instelling te doen. Het kan zijn dat het schema voor alle werkdagen gelijk is en dat voor het weekend een andere instelling gekozen wordt. Of alle werkdagen gelijk, behalve woensdagmiddag of vrijdagmiddig als kinderen thuis zijn.

Tijdelijke instelling

 1. Wanneer het vaste schema werkt en je toch de temperatuur wil aanpassen, dan kan dat via de App of handmatig op de thermostaatknop. Deze handmatige aanpassing zal dan aktief zijn tot het volgende schakelmoment in het schema. Vanaf het volgende schakelmoment in het schema of planning, zal de handmatige aanpassing vervallen en het schema worden voortgezet.

Programma uitschakelen

Het kan zijn dat het gewenst is het programma geheel uit te schakelen. Dit kan door rechtsboven de Toggle knop te bedienen. Let op: het duurt ca 3sec voordat er een bevestiging is van deze instructie.


Opnieuw inschakelen gaat op dezelfde wijze

Vakantie of Away functie

Wanneer je enige tijd niet thuis bent vanwege bijvoorbeeld vakantie, kan het wenselijk niet het gebruikelijke programma uit te voeren. Om te voorkomen dat je dan alle programma instellingen moet wijzigen en bij thuiskomst weer herstellen, is er de Vakantie of Away functie.

Wanneer de Away modus in geactiveerd, zal de temperatuursinstelling naar 16ºC gaan en het lopende programma negeren. Bij thuiskomst (of op afstand voordat je thuis komt) kun je het progamma weer inschakelen door de Vakantie/Away modus uit te schakelen.

Bij ingeschakelde Vakantie/Away modus geeft het display "LH" aan.

Let op: wijzigen van instellen kan ca 3 seconden duren. De gateway verstuurt de instructie naar de thermostaatknop en wacht op bevestiging. Dit kan een paar seconden duren.

Overige functies

 1. Kies Instellingen om overige instellingen te bekijken. Scrol/swipe dan aan de onderzijde van het bedieningspaneel om meerdere functies te bekijken en in te stellen. Er zijn een paar functies verstopt die door naar boven te swipen zichtbaar worden. Zie onderstaande uitleg per functie.

 1. Openraam functie - Deze functie zal te temperatuursinstelling, zowel de schema- als handmatige instelling aanpassen als er een sterke daling van de temperatuur waargenomen wordt. Als de temperatuur meer dan 6ºC daalt in een tijdsbestek van 4 minuten, zal deze functie worden geactiveerd. Dit duidt op een open raam of venster. Op de thermostaatknop zal dan "OP" weergegeven worden. Zodra de temperatuur weer 2ºC stijgt (raam gesloten), zal het programma weer voortgezet worden.
 2. Kinderslot - Het is mogelijk om een kinderslot in te stellen. Door dit te doen kan er niet onbedoeld aan de knop op de thermostaatknop worden gedraaid en de temperatuur veranderd. Op de thermostaatknop activeer je het kinderslot handmatig door de knop 10 seconden in te drukken. Het display op de thermostaatknop zal "LC" weergeven al het kinderslot is ingeschakeld. Let op! het kinderslot kan alleen handmatig op de thermostaatknop worden ingeschakeld, niet via de App. Het is wel mogelijk het kinderslot uit te schakelen vanuit de App.
 3. Antiblokkeer functie - Als het radiatorventiel/radiataorklep langere tijd niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld in de zomer, dan kan het gebeuren dat het ventiel door vervuiling in het CV water of kalkaanslag vast komt te zitten. Om dit te voorkomen zal de thermostaatknop automatisch het ventiel bedienen of in- en uitschakelen. Gedurende 30 seconden zal het ventiel/de klep worden geactiveerd om blokkeren te voorkomen. Het display geeft gedurende deze aktie "AS" aan.
 4. Vorstbeveiliging - Wanneer de thermostaatknop is uitgeschakeld, dus geen handmatige of geprogrammeerde temperatuursinstelling heeft en de Vorstbeveiliging is aangezet, zal de radiatorklop worden geopenend als de temperatuur in de ruimte onder 5ºC zakt. Zodra de temperatuur boven de 8ºC wordt, sluit de klep weer. Dit voorkomt bevriezing in de ruimte.
 5. Temperatuur kalibreren - Het kan zijn dat de temperatuurssensor in de thermostaatknop een ingestelde waarde meet, bijvoorbeeld 19ºC. De temperatuur op de locatie van de thermostaatknop heeft dan de ingestelde waarde bereikt. Toch kan het zijn dat het in de ruimte nog niet overal 19ºC is. Om dit verschil in meting te compenseren kan de temperatuur gekalibeerd worden. Voorbeeld: De temperatuur is ingesteld op 19ºC. De radiatorknop meet 19ºC en zal vervolgens de radiatorklep sluiten. Toch is het aan de andere kant van het vertrek maar 17ºC. Nu is het mogelijk om middels de functie Temperatuur kaliberen, deze afwijking te compenseren. Dus stel dan bij Temperatuur kalibreren de temperatuur +2.
 6. Groeperen - Het kan wenselijk zijn om meerdere radiatoren in een ruimte gezamelijk in te stellen. Dit kunnen ook meerdere vertrekken zijn. Door meerdere Hihome thermostaatknoppen te groeperen, volgen deze thermostaatknoppen dezelfde instelling of programmering. De programmering zal worden gelijkgesteld. Dus wijziging in 1 wordt overgenomen door 2.

Logboek

 1. Er is een logboek beschikbaar waarin de acties en instelling per periode zichtbaar zijn. Het is mogelijk de temperatuursinstelling per periode te bekijken.


Zichtbaar zijn:

Rode lijn: ingestelde temperatuur (handmatig of programma)

Groene lijn: de huidige temperatuur

Gele lijn: mate van opening van de radiatorklep.

Let op, de gegevens hebben een interval van een uur in de weergave per dag enz.


Omdraaien LED indicatie temperatuur

Het kan wenselijk zijn om afhankelijk van installatie, de weergave van de temperatuur om te draaien. Dit kan gedaan worden door de thermostaatknop in "OF" te draaien en vervolgens 5 maal kort op de knop te drukken.


Still need help? Contact us Contact us